Støyovervåkning

Støy er et økende problem i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter, spesielt i byer og tettbygde strøk. Bergcon AS har kompetanse i støyovervåkning, der vi, avhengig av behov, utfører både kort -og langsiktig måling. Kortsiktige målinger kan gjøres på spesielt bråkete eller spot tester, mens langvarig måling overvåker støy under hele perioden mens du sikrer en tredjepart. For ytterligere analyse og rådgivning av støyproblematik, har vi samarbeidspartnere på dette.