Vibrasjonsmålinger

Ved vibrerende arbeider er vibrasjonsmåling en uunnværlig del av overvåkningsarbeidet. Vibrasjonsmåling gir deg et pålitelig grunnlag for hvordan arbeidene påvirker omgivelsene dine.

Sprengning, spunting, pæling, pigging, graving, riving, komprimering, anleggstrafikk o.l. genererer vibrasjoner. Vibrasjoner kan forårsake sprekker og skader i nærliggende konstruksjoner og bli oppfattet som generelt ubehagelig. Da entreprenør eller utbygger kan bli holdt ansvarlig for skader som kan oppstå, må man kunne vise til pålitelige målinger. Her kan Bergcon AS bidra som en uavhengig og pålitelig tredjepart ovenfor berørte naboer.

Bergcon benytter måleinstrument av seneste teknologi, som overfører måledata automatisk til vår internettbaserte database VipNordic. Databasen er tilgjengelig via internett gjennom brukernavn og passord som et godt verktøy for både utbygger og entreprenør. Systemet sender automatisk SMS eller e-post over satt grense.

Alle våre måledata over satt triggernivå presenteres med både svingehastighet, amplitude, akselerasjon og frekvens, noe som gjør det mulig å analysere måledata. Bergcon kan bistå med analyse av måledata ved behov.