Videobesiktigelse

I forbindelse med arbeider som bl.a. genererer vibrasjoner i bakken, er det viktig at man utfører en dokumentasjon av nærliggende bygg og konstruksjoner før arbeidene starter. Resultatene av undersøkelsene benyttes dersom det under eller etter arbeidene meldes om skader på bygninger/konstruksjoner som kan skyldes utbyggingen. Bygningsbesiktigelsen vil, i tillegg til øvrig dokumentasjon og registreringer, være et godt hjelpemiddel i en vurdering av om skadene er oppstått som følge av utbyggingen.

Ved en tilstandsregistrering i forkant vil man avdekke tilstanden på nærliggende bygninger og konstruksjoner, samt bl.a. få en oversikt over eventuelle rystelsesømfintlige konstruksjoner og/eller utstyr. Besiktigelsen kan følgelig bidra med informasjon om faktorer som det kan være aktuelt å hensynta ved fastsettelse av vibrasjonsgrenser.

Vi utfører besiktigelsen med video med kommentarer, som er den vanligste metoden da den er rask i bruk. Den krever dog at utførende har en rolig kameraføring og en ryddig og strukturert fremgangsmåte, noe vårt mannskap har lang erfaring med.

Dersom en nabo melder inn skader eller påstår det har oppstått endringer, vil man kunne sammenligne mot video fra besiktigelsen.